Het effect

Smart cities
Internet, data en communicatie staan voortdurend met elkaar in verbinding in gemeenten. De overheid, en dat geldt ook voor semi-overheid en lokale overheid, wordt door de Europese Unie opgedragen om digitaal te communiceren met haar burgers, om een digitale omgeving te creëren voor haar burgers. Het Redline platform maakt dit mogelijk. Het is een communicatieplatform waar ‘binnen’ met ‘buiten’ communiceert en andersom. Waar de participerende burger centraal staat, waarin er meer naar de samenleving wordt geluisterd, waarin communicatie met de burger centraal staat. Redline biedt hiervoor een naadloos proces.

Leefbaarheid vergroten
Toezicht en handhaving is mede bedoeld om de leefbaarheid van steden, dorpen en in het openbaar vervoer bijvoorbeeld te vergroten. Inwoners met een parkeervergunning stellen tevreden vast dat er meer parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor de deur. Gemeenten hoeven zich minder bezig te houden met boetes, omdat bezoekers hun parkeergeld betalen. Burgerparticipatie kan pro-actiever worden opgevolgd omdat meldingen vanuit de inwoners en buurten eenvoudig digitaal kan plaatsvinden, wat de betrokkenheid en de leefbaarheid in de gemeente vergroot.

Beleid aanpassen
Het gaat erom informatie op een vriendelijke manier te detecteren en te ontsluiten met de data van Redline (altijd conform de privacy-richtlijnen uiteraard). Deze data en de rapportages die hieruit gemaakt kunnen worden, kunnen als basis worden gebruikt om nieuw beleid te formuleren, aan te passen en gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.

Altijd klaar voor de toekomst
Redline is nu dé oplossing voor digitale toezicht en handhaving voor centrale overheden, semi overheden, lokale overheden en instanties als de NS. Dat is het nu en dat gaat het ook blijven. Het platform is zo ontwikkeld dat het voortdurend gefinetuned wordt zonder dat de gebruiker daar hinder van ondervindt. Updates zorgen ervoor dat het platform altijd gebruik maakt van de meest recente en complete versie.
Redline is de standaard, maar we zullen telkens kijken of en wanneer er behoefte is aan nieuwe modules voor digitaal toezicht en handhaving, net als ten tijde van de corona crisis waar er gehandhaafd moest worden op samenscholingsverbod en sluiting van horeca.

Eenvoudige implementatie digitaal parkeerbeheer

Parkius biedt een gestandaardiseerde Software as a Service (SaaS)-parkeeroplossing. Dat betekent snelle implementatie tegen lage kosten. Dankzij ons netwerk hoogwaardige partners krijgt elke gemeente de best passende configuratie. De ene gemeente kiest voor volledige ontzorging. De andere gemeente kiest voor een regisseursrol, of houdt onderdelen van het parkeerbeheer in eigen hand. In alle gevallen ondersteunt Parkius automatische updates en talrijke aanvullende oplossingen.

Smart City: slimme oplossingen voor slimme steden

Gemeentes die werken met de Parkius parkeeroplossing kunnen ook eenvoudig opschalen naar talrijke aanvullende oplossingen. Met Parkius controleert u ook eenvoudig en efficiënt op afval, verkeersborden, terrassen en voorspelling van verkeer- en parkeerintensiteit.

In alle gevallen ondersteunt Parkius automatische updates en talrijke aanvullende oplossingen.