In de praktijk

Digitaal toezicht en handhaving

IN DE PRAKTIJK

Als je al zolang meeloopt als wij in digitaal toezicht en handhaving, dan heeft dit geen geheimen meer voor je. Sterker nog, wij staan vooraan bij de nieuwste ontwikkelingen. Met Redline hebben we de complete oplossing ontwikkeld voor digitaal toezicht en handhaving bij centrale overheden, semi-overheden, gemeenten en landelijk opererende instanties. Wie hiermee werkt ervaart direct dat praktijk, regelgeving en techniek naadloos op elkaar aansluiten.

Redline is een platform dat naar eigen behoefte modulair kan worden opgebouwd voor digitaal toezicht en handhaving. U bepaalt of u gebruikmaakt van alle modules, een combinatie of één enkele. En in de loop van de tijd kunnen we ook een nieuwe module activeren en toevoegen als een gemeente daar om vraagt:

DIGITAAL PARKEERTOEZICHT

 1. Digitaal parkeertoezicht
  Wij waren de eerste in Nederland met digitale parkeerhandhaving in de gemeente Amsterdam. Inmiddels maken tientallen gemeenten in binnen- en buitenland —groot en klein— gebruik van digitale parkeerhandhaving (zowel fiscaal als Mulder). Het direct kunnen combineren van informatie zorgt ervoor dat er daadkrachtig gehandeld kan worden.
 2. Klemmen en ontklemmen van voertuigen
  In de binnenstad van de grote steden worden regelmatig wielklemmen aangebracht op (buitenlandse) voertuigen die daar niet mogen staan of niet voldoende betaald hebben.
 3. (Wees)fietshandhaving
  Fietsen die hinderlijk geparkeerd staan of al heel lang onbeheerd zijn achtergelaten. Ze staan in de weg en maken de plaats minder leefbaar. Met Redline kan dit zeer eenvoudig met een paar handelingen worden gehandhaafd: digitale registratie en labelling van de fiets, volgen van de fiets bij de opslag, boetes opleggen, etc.

BREDE HANDHAVING

 1. Horecahandhaving
  Bij restaurants, café’s en andere ondernemingen die onder de horecawet vallen, wordt regelmatig gecontroleerd of zij de vereiste vergunningen bezitten en naleven. Dit geldt voor bestaande vergunningen als ook voor tijdelijke maatregelen zoals het geval was met de tijdelijke sluiting tijdens de coronacrisis. Specifieke lokale regelgeving wordt ook in Redline opgenomen.
 2. Milieuhandhaving
  Er wordt met Redline gehandhaafd op het illegaal storten van afval of giftige stoffen door BOA’s en andere gebieden die onder de milieuwet vallen.
 3. Water(weg)handhaving
  We bewegen ons met elkaar voortdurend op de weg en het water. Met Redline kan Rijkswaterstaat handhaven wanneer een automobilist een rood kruis negeert op de snelweg of er een te hoge vrachtwagen op een bepaalde weg rijdt. Of kan er op een recreatieplas worden vastgesteld en gehandhaafd of er met het juiste vaarbewijs wordt gevaren met het betreffende vaartuig.

MELDINGEN

 1. Zwerfafval, omgewaaide bomen, losse stoeptegels, etc.
  Inwoners van een gemeente of BOA’s die buiten aan het werk zijn, signaleren soms ongewenste situaties zoals zwerfafval, omgewaaide bomen, gevaarlijke losliggende stoeptegels en dergelijke. Met Redline kunnen zowel meldingen van burgers worden opgevolgd als wel door BOA’s meldingen worden gedaan die vervolgens door de juiste afdeling kunnen worden afgehandeld. De leefbaarheid in de gemeente wordt zo vergroot en inwoners zien dat hun meldingen daadwerkelijk worden opgevolgd.

SPECIALS OPENBAAR VERVOER

 1. Nederlandse spoorwegen
  De Nederlandse Spoorwegen maken gebruik van Redline voor hun 3500 controleurs (BOA’s) in de treinen. Zij controleren digitaal de vervoersbewijzen. Het Redline systeem kan ook aangeven of de betreffende persoon bij eerdere controles agressief of ander bijzonder gedrag vertoonde, zodat de controleur gewaarschuwd is en hiermee rekening kan houden in zijn houding en aanpak.
  De NS maakt ook gebruik van Redline voor verblijfsverbodhandhaving op stations als dat nodig is.

25.000 BOA’s

BOA’S kunnen boswachters zijn, schoolinspecteurs, NS controleurs, parkeerhandhavers en meer. Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt onder andere in dat hij/zij mag onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten zijn gepleegd. Boa’s mogen verdachten aanhouden, iemands identiteit controleren, processen-verbaal opmaken en boetes uitschrijven. In Nederland zijn er zo’n 25.000 BOA’s actief. Voor al hun werkzaamheden is de Redline applicatie geschikt.

Customizen van de applicatie

In de Redline applicatie is er —uiteraard— ruimte voor het customizen naar de lokale omstandigheden. Niet elke gemeente handhaaft op dezelfde punten, niet elke gemeente heeft te maken met dezelfde vergunningen. Er zijn altijd bijzondere lokale omstandigheden. Deze kunnen ingevoerd worden in de applicatie, waardoor er altijd een correct proces kan worden doorlopen. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij het handhaven in de horeca (leeftijdscontrole, opening na 3 uur ’s nachts, SHV, etc).

Plaats handmatig aangeven

In een bepaalde situatie kan het wenselijk zijn een precieze locatie aan te geven. In de Redline applicatie is het mogelijk om zelf een ‘speld’ neer te zetten op de plaats waar een feit is geconstateerd. 

Zaak koppelen aan juiste afdeling

Wanneer een BOA zwerfafval constateert en dit wil melden aan de juiste afdeling, kan hij dit zaaktype in het systeem koppelen aan de juiste email. Dit verhoogt de efficiëntie en snelheid van handelen binnen een gemeente.

Superieure security

De interface van de Redline applicatie ziet er zeer logisch, eenvoudig te begrijpen en gebruikersvriendelijk uit. Daar hebben we dan ook veel aandacht aan besteed. Maar datzelfde geldt voor de ‘achterkant’ van het systeem. Wij maken gebruik van Kony, een superieure techniek die luchtvaartmaatschappijen en banken ook gebruiken voor de security van hun systemen. Door deze hoogwaardige en geborgde veiligheid, hebben onder andere de Nederlandse Spoorwegen gekozen voor Redline als hun applicatie voor toezicht en handhaving op de stations en in de treinen.

100% technisch correcte bon

Handhaven krijgt waarde als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Een van die voorwaarden is een 100 procent technisch correcte bon. De Redine applicatie leidt een handhaver of toezichthouder stap voor stap door het proces. Het betekent dat een volgend veld of een volgend scherm waarin gegevens moeten worden ingevuld, zich pas ontsluit als het voorgaande volledig is doorlopen. Dit gebeurt op een logische en consequente wijze. De gebruikers ervaren dit als zeer gebruikersvriendelijk.
Belangrijk hierbij is ook dat de gegevens die dwingend zijn, bewijs aan de hand van foto’s die ter plaatse moeten worden genomen direct ter plaatse in het systeem kunnen worden gehangen. De kwaliteit van de bon is hiermee heel hoog. En de snelheidswinst is groot.

Ter plaatse wat ter plaatse moet. Later wat later kan.

Snelheid van handelen kan essentieel zijn in een bepaalde situatie. In de Redline applicatie kunnen bepaalde aanvullende gegevens of een uitgebreider beschrijving van de situatie later in notities worden toegevoegd achter het bureau. Dit scheelt tijd buiten en zorgt ervoor dat de zorgvuldigheid wordt verhoogd omdat een BOA op een rustiger moment de tijd kan nemen om dergelijke informatie toe te voegen.
Tegelijkertijd kunnen bepaalde gegevens snel worden gekopieerd wanneer een aantal burgers voor hetzelfde feit moeten worden beboet denk hierbij aan samenscholing met meer mensen dan toegestaan