In de praktijk

Digitaal toezicht en handhaving

Als je al zolang meeloopt als wij in digitaal toezicht en handhaving, dan heeft dit geen geheimen meer voor je. Sterker nog, wij staan vooraan bij de nieuwste ontwikkelingen. Met Redline hebben we de complete oplossing ontwikkeld voor digitaal toezicht en handhaving bij gemeente en landelijk opererende instanties. Wie hiermee werkt ervaart direct dat praktijk, regelgeving en techniek naadloos op elkaar aansluiten.

Redline is een platform dat naar eigen behoefte modulair kan worden opgebouwd voor digitaal toezicht en handhaving. U bepaalt of u gebruikmaakt van alle modules, een combinatie of één enkele. En in de loop van de tijd kunnen we ook een nieuwe module activeren en toevoegen als een gemeente daar om vraagt:

 1. Digitale parkeerhandhaving
  Wij waren de eerste in Nederland met digitale parkeerhandhaving in de gemeente Amsterdam. Inmiddels maken tientallen gemeenten in binnen- en buitenland —groot en klein— gebruik van digitale parkeerhandhaving (zowel fiscaal als Mulder). Het direct kunnen combineren van informatie zorgt ervoor dat er daadkrachtig gehandeld kan worden.
 2. Klemmen en ontklemmen van voertuigen
  In de binnenstad van de grote steden worden regelmatig wielklemmen aangebracht op (buitenlandse) voertuigen die daar niet mogen staan of niet voldoende betaald hebben.
 3. (Wees)fietshandhaving
  Fietsen die hinderlijk geparkeerd staan of al heel lang onbeheerd zijn achtergelaten. Ze staan in de weg en maken de plaats minder leefbaar. Met Redline kan dit zeer eenvoudig met een paar handelingen worden gehandhaafd: digitale registratie en labelling van de fiets, volgen van de fiets bij de opslag, boetes opleggen, etc.
 4. Horecahandhaving
  Bij restaurants, café’s en andere ondernemingen die onder de horecawet vallen, wordt regelmatig gecontroleerd of zij de vereiste vergunningen bezitten en naleven. Dit geldt voor bestaande vergunningen als ook voor tijdelijke maatregelen zoals het geval was met de tijdelijke sluiting tijdens de coronacrisis. Specifieke lokale regelgeving wordt ook in Redline opgenomen.
 5. Milieuhandhaving
  Er wordt met Redline door BOA’s gehandhaafd op het illegaal storten van afval of giftige stoffen en op andere gebieden die onder de milieuwet vallen.
 6. Verblijfsverbodhandhaving
  Stadionverboden van voetbalclubs of het ontzeggen van de toegang tot perrons op treinstations kan met Redline eenvoudig worden gehandhaafd.
 7. Water(weg)handhaving
  We bewegen ons met elkaar voortdurend op de weg en het water. Met Redline kan Rijkswaterstaat handhaven wanneer een automobilist een rood kruis negeert op de snelweg of er een te hoge vrachtwagen op een bepaalde weg rijdt. Of kan er op een recreatieplas worden vastgesteld en gehandhaafd of er met het juiste vaarbewijs wordt gevaren met het betreffende vaartuig.