Mag het een onsje meer zijn?

OOSTERHOUT – “Wij willen de leefbaarheid vergroten en meldingen van burgers eenvoudig kunnen opvolgen.”

De gemeente Oosterhout werkt al enige tijd met de Redline applicatie voor het verwerken van zogeheten meldingen. Inwoners van de gemeente of BOA’s die buiten aan het werk zijn, signaleren soms ongewenste situaties zoals zwerfafval, omgewaaide bomen, gevaarlijke losliggende stoeptegels en dergelijke. Met Redline kunnen zowel meldingen van burgers worden opgevolgd als wel door BOA’s meldingen worden gedaan die vervolgens door de juiste afdeling kunnen worden afgehandeld. De leefbaarheid in de gemeente wordt zo vergroot en inwoners zien dat hun meldingen daadwerkelijk worden opgevolgd.

Oosterhout besloot in de zomer van 2020 ook voor de handhaving van evenementen, drank- en horecawet en andere controles voortaan gebruik te willen maken van Redline. Redline is flexibel toe te passen, aanpasbaar aan lokaal beleid en specifieke omstandigheden. Redline modules kunnen simpelweg ‘aan of uit’ worden gezet. De modules zijn standaard omdat dit de kwaliteit van de software borgt, maar kunnen als gezegd uiteraard wel aan lokale omstandigheden en situaties worden aangepast.

Superieure security

De interface van de Redline applicatie ziet er zeer logisch, eenvoudig te begrijpen en gebruikersvriendelijk uit. Daar hebben we dan ook veel aandacht aan besteed. Maar datzelfde geldt voor de ‘achterkant’ van het systeem. Wij maken gebruik van Kony, een superieure techniek die luchtvaartmaatschappijen en banken ook gebruiken voor de security van hun systemen. Door deze hoogwaardige en geborgde veiligheid, hebben onder andere de Nederlandse Spoorwegen gekozen voor Redline als hun applicatie voor toezicht en handhaving op de stations en in de treinen.