Content_image1600x880_03

Objectief data-driven parkeerbeheer

Parkeren drukt een steeds groter stempel op de openbare ruimte. En als gevolg ook op de maatschappelijke en politieke agenda van Nederlandse gemeentes. Een effectief parkeerbeleid is essentieel voor het garanderen van een hoogwaardige woon- en werkomgeving en een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat. En door de stijgende kosten en opbrengsten krijgt de financiële dimensie van het parkeerbeleid ook een steeds grotere impact op de begroting van gemeentes.

Parkeerplaatsen leveren immers niet alleen geld op. Ze moeten eerst worden aangelegd of gebouwd, en daarna worden en beheerd en geëxploiteerd. Naast de gemeentes zelf zijn daarbij veel andere stakeholders betrokken die vooral hun eigen belangen behartigen. De complexiteit bij het oplossen van het parkeervraagstuk neemt daardoor verder toe. Des te opmerkelijker dat politieke en organisatorische parkeerbeslissingen vaak grotendeels zijn gebaseerd op beleving en emotie.

De digitale parkeeroplossing van Parkius stelt daar harde data in toegankelijke webbased rapporten voor in de plaats. Beleidsmakers verkrijgen daarmee onder meer verdiept inzicht in gebruik en knelpunten van bestaande parkeerfaciliteiten. Managers en teamleiders krijgen doorlopende feedback over de resultaten van hun beleid. En doordat deze data steeds vaker realtime beschikbaar komt, kunnen zij hun acties ook steeds nauwkeuriger afstemmen op de actuele verkeerssituatie.

Superieure security

De interface van de Redline applicatie ziet er zeer logisch, eenvoudig te begrijpen en gebruikersvriendelijk uit. Daar hebben we dan ook veel aandacht aan besteed. Maar datzelfde geldt voor de ‘achterkant’ van het systeem. Wij maken gebruik van Kony, een superieure techniek die luchtvaartmaatschappijen en banken ook gebruiken voor de security van hun systemen. Door deze hoogwaardige en geborgde veiligheid, hebben onder andere de Nederlandse Spoorwegen gekozen voor Redline als hun applicatie voor toezicht en handhaving op de stations en in de treinen.