Content_image1600x880_12

Realtime parkeermanagement

De verkeerssituatie in Nederlandse gemeenten is afhankelijk van een groot aantal variabele factoren. Zeker in grotere steden is zowel de verkeers- als parkeerdruk zeer dynamisch. Deze factoren zijn bovendien vaak nauw met elkaar verbonden. Zo is al snel 20 procent van de rondrijdende automobilisten in een stedelijke omgeving op zoek naar een parkeerplaats. In een drukke buurt waar het aantal parkeerplaatsen snel afneemt, neemt de verkeersdruk als gevolg snel verder toe.

Deze synergie maakt het ontwikkelen en handhaven van effectief parkeerbeheer nog complexer. Beleidsmakers en managers die daar succesvol op in willen spelen, hebben behoefte aan flexibele oplossingen, die hen in staat stelen om snel te reageren op actuele veranderingen in de verkeers- en parkeersituatie. Om ze hierbij zo effectief mogelijk te ondersteunen ontwikkelde Parkius een krachtige applicatie. Deze oplossing werkt op basis van samengebrachte actuele handhaafdata.

Met deze data genereert de applicatie een nauwkeurig overzicht van de actuele verkeerssituatie. Managers plannen op basis van dit overzicht automatisch hun handhaafteams en scanmiddelen in. De tool genereert daarna ook automatisch concrete werkopdrachten waarmee de teamleiders hun handhaafteams gericht op pad kunnen sturen. Op die manier hebben parkeerhandhavers een flexibel en effectief antwoord op snelle veranderingen in de parkeer- en verkeerssituatie.

Superieure security

De interface van de Redline applicatie ziet er zeer logisch, eenvoudig te begrijpen en gebruikersvriendelijk uit. Daar hebben we dan ook veel aandacht aan besteed. Maar datzelfde geldt voor de ‘achterkant’ van het systeem. Wij maken gebruik van Kony, een superieure techniek die luchtvaartmaatschappijen en banken ook gebruiken voor de security van hun systemen. Door deze hoogwaardige en geborgde veiligheid, hebben onder andere de Nederlandse Spoorwegen gekozen voor Redline als hun applicatie voor toezicht en handhaving op de stations en in de treinen.