Geen woorden maar daden

“Wij willen een partner die de hele scope van verschillende systemen, toepassingen, handhavingsgebieden, afdelingen, organisaties et cetera in Rotterdam met ons kan overzien en vertalen naar één (1!) systeem.”

Geen woorden maar daden, het zijn de vier woorden die bij de stad Rotterdam horen. De stad is erom vermaard. Binnen de gemeente heeft deze ondernemende en resultaatgerichte houding er soms toe geleid dat er op het gebied van handhaving op verschillende plekken verschillende oplossingen en systemen zijn ontwikkeld. Deze werken op zichzelf goed, maar om de ontwikkelingen bij te houden en efficiënt te kunnen (blijven) werken is er veel maatwerk nodig. De gemeente heeft daarom de uitdrukkelijke wens uitgesproken om op dit gebied in de toekomst met één (1!) systeem te willen werken. ‘Rotterdam’ zocht daarom een partner die de hele scope van verschillende systemen, toepassingen, handhavingsgebieden, afdelingen, organisaties, et cetera met hen kon overzien en vertalen naar dat ene systeem. Ad Walraven, CCO van Parkius: “De gemeente realiseerde zich dat het ging om terrein dat we met elkaar moesten en moeten ontginnen. We moeten elkaar daarom telkens heel scherp houden, de zaken voortdurend van alle kanten bekijken, voor de hand liggende en totaal niet voor de hand liggende vragen durven stellen om tot een compleet beeld te komen.” De open, flexibele en expert houding van Parkius heeft daarbij een doorslaggevende rol gespeeld.

“Het is voor ons een louterende ervaring om bij een dergelijk complex grootstedelijk vraagstuk een opdrachtgever tegenover ons te hebben die zichzelf telkens weer uitdaagt om tot de beste oplossing te komen. En ons daarmee ook natuurlijk.”

Rotterdam wil een standaardoplossing voor de handhavingprocessen met zowel een frontend- als backend functionaliteit, plaats- en device onafhankelijk werkend, passend binnen de Rotterdamse ICT-infrastructuur en architectuur, eenvoudige gegevensuitwisseling met andere systemen en bronnen.
Bijzonder aan deze implementatie is dat de oude dossiers in de oude systemen worden afgewikkeld en daarmee parallel bleven lopen aan de nieuwe dossiers die worden ingevoerd in het nieuwe systeem. Dossiers die spelen van de haven tot de horeca en die de 500 Rotterdamse BOA’s onder hun hoede hebben.

Superieure security

De interface van de Redline applicatie ziet er zeer logisch, eenvoudig te begrijpen en gebruikersvriendelijk uit. Daar hebben we dan ook veel aandacht aan besteed. Maar datzelfde geldt voor de ‘achterkant’ van het systeem. Wij maken gebruik van Kony, een superieure techniek die luchtvaartmaatschappijen en banken ook gebruiken voor de security van hun systemen. Door deze hoogwaardige en geborgde veiligheid, hebben onder andere de Nederlandse Spoorwegen gekozen voor Redline als hun applicatie voor toezicht en handhaving op de stations en in de treinen.